Úvod   |    Solárne systémy   |    Slnečné kolektory   |    Fotogaléria   |    Naše služby pre Vás   |    Dotácie   |    Kontakt

Kolektor TS 400

Nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.70 m2
Spojovací rozmer 1040 x 2040 mm
Hmotnosť 45,3 kg
Kvapalinový obsah 1,60 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Púzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia vákuum (100Pa)
Selektívna vrstva TS 400:ALOx (čierny)
TS 400H: eta plus (BlueTec)(modrý)
Slnečná absorbivita α AM1.5 95%
Tepelná emisivita E82oC 13% ALOx
5% eta plus (BlueTec)
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná pracovná teplota pod 100 oC
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30oC) 224 oC
Minimálny ročný energetický zisk z 1 m2 plochy kolektora
podľa metodiky RAL UZ 73
525 kWh/m2/rok
Úvod      |      Solárne systémy      |      Slnečné kolektory      |      Fotogaléria      |      Naše služby pre Vás      |      Dotácie      |      Kontakt
© 2009 SOLTERM    -    created by -mk-webdizajn