Úvod   |    Solárne systémy   |    Slnečné kolektory   |    Fotogaléria   |    Naše služby pre Vás   |    Dotácie   |    Kontakt

DOTÁCIE

Podporu využívania OZE v domácnostiach poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v programe Zelená domácnostiam II (ZD). Dotačný program by mal fungovať do roku 2023, dovtedy môžu domácnosti žiadať o poukážky, ktoré sa poskytujú pre tieto zariadenia: slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu. Dotačný príspevok sa viaže na kompletnú dodávku a montáž celého systému. Výška príspevku závisí od výkonu inštalovaného systému.

Výška dotácií

SLNEČNÉ KOLEKTORY

  500 EUR na 1kW inštalovaného výkonu, max. 1750 EUR alebo 50% z celkovej ceny systému. Pri klasických 2-3 kolektorových inštaláciách v RD dotácia v konečnom dôsledku zlacní solárny systém asi na polovicu.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

  500 EUR na 1 kW inštalovaného výkonu, maximálny príspevok na zariadenie s výkonom 3 kW je 1500 EUR.

Postup poskytnutia dotačného príspevku, podmienky na jeho získanie

 • Dotácie pre domácnosti sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi alebo bezpodielovými spoluvlastníkmi RD.
 • RD nesmie byť vlastnený právnickou osobou alebo sa používať na podnikanie.
 • Tieto uvedené podmienky sa preukazujú čestným vyhlásením a netreba žiadne zložité deklarovanie.
 • Dotácia sa poskytuje vo forme poukážky na dotované zariadenie.
 • Vyberte si zhotoviteľa (montážnu firmu) a zariadenie, ktoré si chcete dať ním nainštalovať. V danom dotačnom kole požiadajte o poukážku na dotované zariadenie. Technický návrh + cenová ponuka zariadenia pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako príloha k žiadosti o vydanie poukážky. Žiadosť treba doručiť do SIEA.
 • Ak uspejete, SIEA by Vám do 30 dní mala poslať zmluvu s poukážkou.
 • Domácnosť podpísanú zmluvu (podpis musí byť úradne overený) odovzdá zhotoviteľovi (montážnej firme), ktorý následne môže vami vybrané zariadenie (solárny systém) namontovať. Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky.
 • Zhotoviteľ by mal danú poukážku do 30 dní zaregistrovať v informačnom systéme programu ZD.
 • Zhotoviteľ musí namontovať zariadenie a požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu vydania poukážky. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá na pracovisko SIEA.
Bližšie informácie na www.zelenadomacnostiam.sk.

Úvod      |      Solárne systémy      |      Slnečné kolektory      |      Fotogaléria      |      Naše služby pre Vás      |      Dotácie      |      Kontakt
© 2009 SOLTERM    -    created by -mk-webdizajn